Voor het lesgeven zijn hulpmiddelen nodig. Het is de verantwoordelijkheid van een opleidingsorganisatie om hierin te voorzien. SCUBA C&P is van mening dat een instructeur overal toegang moet hebben tot de benodigde lesmaterialen. Dit is waarom alle benodigde hulpmiddelen in het internet beschikbaar zijn – gratis!

Wanneer je niet bij SCUBA C&P gebrevetteerd bent als instructeur, dan heb je toch toegang tot een deel van onze lesmaterialen. Volg gewoon deze link om toegang te krijgen tot onze openbare Dropbox. Wanneer het systeem je bevalt en overweegt om ook bij SCUBA C&P professional te worden, dan vind je de betreffende informatie hier.

Voor SCUBA C&P geautoriseerde professionals hebben toegang tot het volledige pakket aan leshulpmiddelen, waaronder vertrouwelijke bestanden zoals examens. Volg deze link om naar de (met wachtwoord beschermde) Dropbox voor SCUBA C&P instructeurs te gaan.

De speciale hulpmiddelen voor Instructor Trainers zijn hier te vinden.

Als je eenmaal instructeur bent, dan is het nog niet gedaan. Hieronder vind je een aantal vervolgopleidingen die voor instructeurs beschikbaar zijn. Het is goed om te weten dat het niet nodig is om instructeur bij SCUBA C&P te zijn om aan een ICE (Instructor Continuing Education) programma deel te nemen. Instructeurs van andere organisaties mogen de cursus ook doen en worden dan “affiliate instructor”. Dat betekent dat ze de specialties volgens ons systeem mogen geven, maar de normale cursussen via hun eigen organisatie doen.

Advanced en Master Scuba Instructor

Om aan de verwachtingen van leerlingen en potentiele werkgevers te voldoen is het dringend aanbevolen dat Scuba Instructors hun opleiding voortzetten. Instructor Trainers bieden voor dat doel verschillende programma’s aan die allen op een specifiek vakgebied van het duiken ingaan. Dit zijn; het opleiden van Scuba Guides, de technische aspecten van het duiken, de aspecten van de duikomgeving, het geven van praktische cursussen, fotograferen en het lesgeven in abstracte theorie.

Het afronden van een programma resulteert in de autorisatie om één of meerdere cursussen te organiseren en te geven. Er is geen voorgeschreven volgorde. Instructeurs mogen vrij kiezen om het programma te doen dat bij hun persoonlijke interesse past of dat op passende data gegeven wordt. Het afronden van twee van de zes programma’s geeft recht op de titel Advanced Scuba Instructor. Het afronden van alle zes modules is een vereiste om Master Scuba Instructor te worden (andere vereisten hebben met de ervaring te maken).

Het lesgeven aan Scuba Guides

Het programma voor het lesgeven aan Scuba Guides is een module waarin een Scuba Instructors leert hoe de opleiding voor het begeleiden van duiken georganiseerd en gedaan wordt. Het is in essentie een introductie tot een andere manier van lesgeven waarin het verschil tussen objectivisme en technieken voor constructivisme duidelijk wordt. Scuba Guides nemen verantwoordelijkheid voor andere mensen. Om die verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen moeten ze zich aan de omstandigheden kunnen aanpassen. Objectivistische lesmethoden (met de bijbehorende goed/fout benadering) zijn niet geschikt voor dat doel. Alvorens les te kunnen geven volgens constructivistische methoden moet de instructeur leren hoe dat gaat. Deze tweedaagse module is voor dat doel ontworpen. Na succesvolle afronding mag de instructeur de module voor Guiding Divers geven. Die module is een vereiste voor duikers die Scuba Guide willen worden.

Technische aspecten van het duiken

De module voor de technische aspecten van het duiken gaat over duikuitrusting, compressoren en installaties voor het vullen van Nitrox. Duikprofessionals moeten een solide basis hebben in de technische aspecten van het duiken. Er worden geen sessies in het water gedaan, maar er zijn wel veel praktijklessen. De training duurt drie tot vier dagen, afhankelijk van logistieke overwegingen. Na succesvolle afronding mag de instructeur de equipment cursus en de cursus voor compressoren en Nitrox installaties geven.

De aspecten van de duikomgeving

In de module over de aspecten van de duikomgeving gaat het om de relaties tussen de fysieke, chemische en biologische kenmerken van de onderwaterwereld. Afhankelijk van logistieke overwegingen duurt de cursus twee of drie dagen. Deze cursus is essentieel voor duikprofessionals. Deels vanwege de aanvullende opleidingen die de instructeur na de cursus mag geven, maar vooral vanwege een toegenomen kennis van de onderwaterwereld. Die kennis is nodig om aan de verwachtingen van duikers te voldoen. Duikers verwachten dat een professional in staat is om uit te leggen wat ze onder water gezien hebben. Na succesvolle afronding mag de instructeur de naturalist, de research diver en de scuba-eco cursussen geven.

Het geven van praktische cursussen

De module voor het geven van praktische cursussen geeft les in technieken voor diepduiken, navigatie en zoeken & bergen. Het geeft de instructeur de nodige vaardigheden en kennis om interessante en tevredenstellende cursussen in deze activiteiten te verzorgen. Het grootste deel van de cursus heeft plaats in het buitenwater, maar er zijn ook theoretische delen. De aanbevolen duur van het programma is drie dagen. Na succesvolle afronding mag de instructeur de diepduiker, navigatie en zoeken & bergen cursussen geven.

Fotografie

Fotografie is een belangrijke vaardigheid voor alle duikprofessionals. Foto’s zijn nodig voor internetpagina’s, brochures en andere doelen. Een foto maken van leerlingen in een beginnerscursus kan een belangrijk aspect zijn van de marketingstrategie van een duikcentrum en cursussen in onderwaterfotografie zijn populair.

Onder de eindgebruikers zijn er twee groepen potentiële cursisten. Degenen die alleen snapshots willen nemen en degenen die alles willen weten over de mogelijkheden voor manuele instelling van een onderwatercamera. Instructeurs moeten de technieken voor manuele instellingen beheersen. Van hen wordt verwacht dat ze foto’s van goede kwaliteit maken. Kennis van manuele fotografie is ook nodig om uitleg te kunnen geven over de automatische instelling van een camera. In het driedaagse programma leren instructeurs alle aspecten van zowel automatische als manuele fotografie. Na succesvolle afronding mogen ze de cursussen voor automatische en voor manuele fotografie geven.

Lesgeven in abstracte theorie

Begrip van abstracte theorie is nodig om snel en adequaat op vragen van leerlingen te kunnen antwoorden. Assistant Scuba Instructors hebben een rol bij de begeleiding van duikers die theorie leren. Ze moeten daarom de betreffende cursus doen. Het programma voor het lesgeven is abstracte theorie bereid instructeurs voor op het geven van zo’n cursus. Tijdens de opleiding worden delen van de abstracte theorie uitgelegd, gevolgd door een discussie over de lesmethode die gebruikt werd. Het programma is niet bedoeld om zelf abstracte theorie te leren, maar om de vaardigheid te ontwikkelen om erin les te geven. Wanneer het niveau van de eigen kennis van de deelnemers voldoende is, kan het programma in twee dagen afgerond worden. Na succesvolle afronding mogen instructeurs de cursus voor abstracte theorie geven die vereist is voor brevettering als Master Scuba Diver en Assistant Scuba Instructor. Ook mogen ze de cursus over duikinstrumenten geven.

IJsduik instructeur

IJsduiken is in sommige regio’s populair, maar onmogelijk in de meeste gebieden. Het is daarom geen deel van de “normale” ontwikkeling van een duikinstructeur. De cursus om instructeur voor ijsduiken te worden duurt twee dagen. Na succesvolle afronding mogen instructeurs de ijsduik cursus geven. Deze cursus telt niet mee voor de vereisten voor Advanced Scuba Instructor en Master Scuba Instructor.

Speciale cursussen

Het SCUBA C&P systeem dekt niet alle interessegebieden van het duiken af (en heeft ook niet die intentie). Alleen cursussen waarvoor een volledig pakket aan ondersteunende materialen beschikbaar is, maken deel uit van het systeem. Instructor Trainers die over gespecialiseerde kennis en vaardigheden beschikken en die handleidingen en lesmaterialen voor instructeurs en hun leerlingen beschikbaar hebben, mogen een aanvraag indienen om cursussen over dat onderwerp te verzorgen.

Assistant Scuba Instructor Trainer

Gebrevetteerde Advanced Scuba Instructors mogen deelnemen aan het Assistant Scuba Instructor Trainer programma. Dat programma bestaat uit een twee daagse cursus en aansluitend als junior staff deelnemen aan een Scuba Instructor Training course. Het programma legt de nadruk op de manier van lesgeven die in instructeursopleidingen gebruikt wordt. Voor dat doel is het van voordeel als de kandidaten de module voor het lesgeven aan Scuba Guides al hebben afgerond. Als deel van hun opleiding moeten Assistant Scuba Instructor Trainer kandidaten examens voor theorie en Standards doen en tonen dat ze over adequate vaardigheden beschikken voor het lesgeven in het leslokaal, het zwembad en het buitenwater. Na succesvolle afronding mogen de instructeurs de modules voor het verbeteren van de vaardigheden, het SCUBA C&P systeem en remedial training geven. Deze modules zijn deel van de vereisten voor brevettering als Assistant Scuba Instructor. Op uitnodiging mogen Assistant Scuba Instructor Trainers ook optreden als staf in de Scuba Instructor Training Course.

Scuba Instructor Trainer

De vereisten voor deelname aan de opleiding tot Scuba Instructor Trainer zijn strikt. Instructeurs die aan alle vereisten voldoen, die in de Standards & Procedures zijn opgenomen, mogen aangeven dat ze in deelname geïnteresseerd zijn. Uit die groep wordt een beperkt aantal instructeurs gekozen. De cursus zelf duurt acht dagen en wordt gegeven door Advanced Scuba Instructor Trainers die door SCUBA C&P aangewezen zijn.

Advanced Scuba Instructor Trainer

Er is geen formele opleiding voor Scuba Instructor Trainers om het Advanced Scuba Instructor Trainer niveau te behalen. Een groot deel van de opleiding bestaat uit het optreden als staf bij andere Advanced Instructor Trainers. Tijdens hun ervaring als staf geeft de Advanced Instructor Trainer begeleiding voor de verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Om optimale resultaten zeker te stellen wordt voor iedere kandidaat een individueel plan opgesteld.

Teach