37Duikers van andere opleidingsorganisaties zijn welkom bij SCUBA C&P. We kunnen ons drie verschillende situaties voorstellen die jou zouden kunnen betreffen. Deze worden hieronder behandeld.

Je hebt een brevet van een andere opleidingsorganisatie of nationale bond en je wilt gaan duiken met een instructeur van SCUBA C&P of bij een SCUBA C&P duikcentrum. Je bent welkom! Het maakt voor ons niet uit waar je duiken geleerd hebt en bij welke organisatie. Wat we wel moeten weten is wat je in je cursus geleerd hebt. Voor de meeste organisaties weten we dat al. Voor andere kan het nodig zijn dat je instructeur dit nakijkt in het internet. In ieder geval – een controle van je brevet is er niet voor bedoeld om te beslissen of je wel of niet mag duiken. Het gaat erom wat de grenzen zijn van de duiken waarvoor je bent opgeleid. Vergeet niet dat je in de meeste gevallen ook over een actuele medische keuring dient te beschikken en dat de instructeur waarschijnlijk je logboek wil zien om vast te stellen dat je laatste duik niet zo lang geleden is.

Je hebt een brevet van een andere organisatie en wilt een brevet van SCUBA C&P voor hetzelfde niveau ontvangen. Dat gaat helaas niet. Iedere duikorganisatie heeft eigen richtlijnen voor de opleiding. Een brevet geeft dus aan welke vereisten vervult zijn. Het weigeren van een kaart op hetzelfde niveau mag niet gezien worden als een negatief oordeel over je opleiding. Het betekent eenvoudigweg dat het verstrekken van een kaart aan zou geven dat aan een bepaalde set vereisten voldaan is, wat niet de waarheid zou zijn (of in ieder geval niet gecontrolleerd is). Er zijn echter twee uitzonderingen:

  1. Alle SCUBA C&P instructeurs kunnen een “experienced diver programme” aanbieden. In een dergelijk programma laat je zien dat je aan de vereisten van SCUBA C&P op hetzelfde niveau als je huidige brevet kan voldoen. Je instructeur zal dan bijlessen geven voor criteria waar dat nog niet het geval is. Zodra die bijlessen met succes zijn afgerond ontvang je het brevet van SCUBA C&P.
  2. Je hebt een brevet van S.C.U.B.A. AG. In dat geval kan zonder aanvullende opleiding een brevet van SCUBA C&P afgegeven worden. S.C.U.B.A. AG heeft van hetzelfde opleidingssysteem gebruik gemaakt als SCUBA C&P. De twee brevetteringen staan dus voor hetzelfde pakket aan eisen waaraan voldaan is. Stuur een email aan info@scuba-courses.com met je persoonlijke gegevens en de titel “aanvraag voor equivalent brevet” om de procedure op gang te brengen.

De derde mogelijkheid is dat je wilt deelnemen aan een SCUBA C&P cursus op basis van een brevet van een andere organisatie om aan de vereisten vooraf te voldoen. Dat is helemaal geen probleem. Je mag bijvoorbeeld deelnemen aan een Scuba Safety & First Aid cursus wanneer je als Advanced Diver bij een andere organisatie gebrevetteerd bent. Voor andere cursussen geldt hetzelfde. Waarschijnlijk weet je instructeur waar je met je huidige brevet in het SCUBA C&P programma kunt beginnen. Wanneer je vooraf wilt weten waar je aantoe bent, stuur dan een email (onder vermelding van je huidige brevet en de organisatie) aan info@scuba-courses.com.