37“Normale” cursussen kunnen je niet voorbereiden op duiken op grotere diepte dan 30 meter. Boven die diepte spelen diverse factoren een complicerende rol. Leren om te gaan met die complicaties is een noodzaak alvorens duiken te maken op dieptes tussen de 30 en 40 meter. Dat is het onderwerp van deze cursus. Diep duiken is niet een doel op zichzelf. Door narcose zal je aandacht voor de omgeving gereduceerd zijn, complicerende factoren doen het risico toenemen en de lagere temperaturen, gecombineerd met het samendrukken van het duikpak, zullen het comfort beperken. Dat doen het verlies van kleur en de grotere hoeveelheid lucht in het trimvest ook. Er zijn echter zeer goede redenen om op grotere diepte te duiken. De beste wrakken liggen vaak op grotere diepte, sommige haaisoorten kunnen alleen bij diepe duiken gezien worden en er zijn diverse andere levende wezens die je dichter bij de oppervlakte niet tegen komt.

Je kunt je vaardigheden om dieper te duiken als een middel zien waar je je voordeel mee doet op het moment dat er iets bijzonders te zien is. Voor diepe duiken zijn er diverse zaken die je aandacht behoeven. De cursus is ontworpen om je daartoe in staat te stellen. De minimum leeftijd voor deelname is 15 en je moet beschikken over het Advanced Open Water Diver brevet of een equivalent van een andere duikorganisatie. Naast de theorie is er een praktijksessie aan land en worden drie duiken in het buitenwater gemaakt. Dit is in twee dagen mogelijk.

Je instructeur zal je vragen om een ingevulde medische verklaring. In sommige regio’s kan een medische verklaring met alleen “nee” antwoorden voldoende zijn voor deelname aan de cursus. In andere gebieden dien je te beschikken over een keuringsbewijs waarop een arts zonder inperkingen verklaard dat je gezondheid je toestaat te duiken. Dit formulier moet gestempeld en ondertekend zijn.

Je begint aan de cursus door hier het boek te downloaden en het te lezen. Nadat je een hoofdstuk uit hebt kun je de opgedane kennis testen door een kleine test met 10 vragen te maken. Neem je antwoorden mee naar je SCUBA C&P instructeur om die te laten corrigeren. Je instructeur geeft dan uitleg over de vragen die je niet, of verkeerd, beantwoord hebt. Dit om zeker te stellen dat je kennis van duiktheorie voldoende is.

nl31 nl32

Wanneer je de voorkeur geeft aan een boek op papier, vraag dit dan aan je instructeur. De prijs van de papierversie is €10,90. Wanneer je bij jou in de buurt geen SCUBA C&P instructeur kunt vinden, neem dan contact met ons op via info@scuba-courses.com.

Je instructeur heeft meer vragen beschikbaar wanneer je meer wilt oefenen. Na het afronden van de diepduikcursus onderteken je een verklaring dat je je bewust bent van de maximale diepte van 40 meter en dat je alleen autonoom bent in omstandigheden waarin je tijdens een cursus of tussen cursussen ervaring mee hebt opgedaan.