37De cursus over compressoren & Nitrox installaties behandeld een onderwerp dat als vereiste kennis beschouwd wordt voor duikers met een hogere brevettering. Compressoren (en de daarmee verbonden Nitrox installaties) kunnen gezien worden als het hart van ieder duikcentrum. Wanneer de compressor uitvalt, betekent dat het einde van alle duikactiviteiten.

Wanneer je niet zelf een compressor bedient, zal kennis over het onderwerp je toestaan om de veiligheid van duikactiviteiten nog verder te verbeteren. Zuivere lucht en juiste Nitrox mengsels zijn belangrijk voor de veiligheid van iedere duik. Kennis van de uitrusting die gebruikt wordt voor het vullen van duikflessen voorziet in het noodzakelijke begrip om aanwijzingen te herkennen die duiden op een probleem tijdens het vulproces. Naast overwegingen voor de veiligheid is het onderwerp gewoon interessant.

Om het begrip van de werking van compressoren te verbeteren worden soms procedures voor reparatie en afstelling behandeld. Dit is NIET gedaan met de intentie om je op te leiden voor het onderhoud of de reparatie van compressoren. Alle procedures voor reparatie en servicebeurten aan compressoren en Nitrox installaties moeten gedaan worden door technici die door de fabrikant zijn opgeleid. Alleen deze personen beschikken over het nodige gereedschap en de juiste onderdelen. Daarnaast zijn ze op de hoogte van veranderingen in de handboeken van de verschillende modellen. Zonder toestemming van de fabrikant aan een compressor of Nitrox installatie sleutelen, brengt verlies van garantie met zich mee en verplaatst de wettelijke aansprakelijkheid van de fabrikant naar degene die zonder autorisatie een reparatie heeft uitgevoerd.

Het lezen van een boek is niet voldoende om een volledig begrip van het onderwerp op te bouwen. Je instructeur zal je helpen een beter begrip te ontwikkelen van de onderwerpen die in het boek aan de orde zijn en zal ook voorzien in praktijkvoorbeelden.

De minimum leeftijd voor deelname aan deze cursus is 18. De cursus is eigenlijk bedoeld voor duikers met een hoger opleidingsniveau, maar het is toegestaan dat niet-duikers deelnemen. Dit omdat het eigenlijke vullen van duikflessen soms gedaan wordt door werknemers die zelf geen duiker zijn. De cursus kan in een dag gedaan worden, maar de meeste deelnemers geven de voorkeur aan een programma van twee dagen.

Je begint deze cursus door het lesboek te downloaden en het te lezen. Wanneer je er de voorkeur aan geeft om het boek als papierversie te lezen, vraag dit dan aan je instructeur. De prijs van de papierversie van dit boek is €21,90. Wanneer je bij jou in de buurt geen SCUBA C&P instructeur kunt vinden, neem dan contact met ons op via info@scuba-courses.com.