37Nachtduiken is een opwindende activiteit. De wereld onder water ziet er bij nacht volledig anders uit. Sommige dieren die je overdag nooit tegenkomt zijn actief gedurende de nacht. Bij nacht zien koralen die overdag op steen lijken eruit als een bloementuin en strekken anemonen zoals de Alicia Mirabilis hun lange tentakels uit.

Een ander uniek aspect is je aandacht voor details. Overdag geeft een koraalrif een overweldigende indruk. Al die kleuren en beweging trekken je aandacht weg van details. Je gezichtsveld is in het donker beperkt tot het deel dat door je lamp verlicht wordt. Tijdens een nachtduik zie je dingen op duikplaatsen die je overdag volledig over het hoofd zou zien.

Als nachtduiker heb je vaker gelegenheid om te gaan duiken. Je kunt na het werk nog een duikje maken. Voor het nachtduiken is slechts weinig aanvullende uitrusting nodig. De hoofdlamp is dezelfde die je overdag gebruikt om kleuren terug te brengen en een reservelamp is bij iedere duik nuttig om bij je te hebben.

Voor het nachtduiken zijn wel aanvullende vaardigheden noodzakelijk en er zijn ook meer aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij de planning en voorbereiding van de duik. Deze informatiebrochure gaat in op de theorie die nodig is om bij nacht te kunnen duiken.

Je instructeur zal je vragen om een ingevulde medische verklaring. In sommige regio’s kan een medische verklaring met alleen “nee” antwoorden voldoende zijn voor deelname aan de cursus. In andere gebieden dien je te beschikken over een keuringsbewijs waarop een arts zonder inperkingen verklaard dat je gezondheid je toestaat te duiken. Dit formulier moet gestempeld en ondertekend zijn.

Je begint aan de cursus door hier het boek te downloaden en het te lezen. Je instructor zal dieper ingaan op de informatie in het boekje, door het geven van informatie over de plaatselijke omstandigheden en procedures voor het nachtduiken. De minimum leeftijd voor deelname aan de cursus is 12. Na het afronden van de theorie zullen er twee nachtduiken gemaakt worden.

Wanneer je de voorkeur geeft aan een boek op papier, vraag dit dan aan je instructeur. De prijs van de papierversie is €4,90. Wanneer je bij jou in de buurt geen SCUBA C&P instructeur kunt vinden, neem dan contact met ons op via info@scuba-courses.com.