37Slecht zicht is een realiteit op veel duikplaatsen in NoordEuropa. Oorzaken van slecht zicht kunnen seizoenfluctuaties, bodemcompositie, waterbeweging en andere factoren zijn. In tegenstelling tot beroepsduikers hebben sportduikers de keuze of ze bij slecht zicht willen duiken of niet.

Wanneer het zicht slecht is, dan ziet het water er niet zo uitnodigend uit als in de tropen of in sommige unieke meren. Dat gebrek van aantrekkelijkheid, vanaf de oppervlakte gezien, kan echter misleidend zijn. Ondanks de te verwachten complicaties zijn er veel duikers die plezier beleven aan het bezoeken van duikplaatsen waar ze in een zich verplaatsende “koepel” bewegen.

Door de jaren heen hebben duikers technieken ontwikkeld om het duiken bij slecht zicht aangenamer te maken. Een keuze om bij slecht zicht te water te gaan is verbonden met de verantwoordelijkheid om met deze technieken vertrouwd te zijn.

Je instructeur zal je vragen om een ingevulde medische verklaring. In sommige regio’s kan een medische verklaring met alleen “nee” antwoorden voldoende zijn voor deelname aan de cursus. In andere gebieden dien je te beschikken over een keuringsbewijs waarop een arts zonder inperkingen verklaard dat je gezondheid je toestaat te duiken. Dit formulier moet gestempeld en ondertekend zijn.

Je begint aan de cursus door hier het boek te downloaden en het te lezen. Je instructeur zal dieper op de inhoud van het boekje ingaan en voorbeelden geven van uitrusting die geschikt is om bij slecht zicht te duiken. De minimum leeftijd voor deelname aan het praktijkdeel van de cursus is 10. Nadat de theorie gedaan is kan de instructeur een zwembadsessie organiseren om je voor te bereiden op de twee buitenwaterduiken bij slecht zicht.

Wanneer je de voorkeur geeft aan een boek op papier, vraag dit dan aan je instructeur. De prijs van de papierversie is €4,90. Wanneer je bij jou in de buurt geen SCUBA C&P instructeur kunt vinden, neem dan contact met ons op via info@scuba-courses.com.