HowtoContinueEnglishOm Assistant Scuba Instructor te worden moeten na het voldoen aan de vereisten voor Scuba Guide nog vier verdere modules afgerond worden. De cursus voor abstracte theorie kan eerder gedaan worden, maar voor de andere drie modules geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Eén module gaat over het SCUBA C&P systeem, zodat je weet wat de vereisten van de cursussen zijn waarin je assisteert en om zeker te stellen dat je op de hoogte bent van de regels waaraan het kader zich tijdens opleidingen dient te houden. Deze module kan in twee dagen gedaan worden.

Een andere module (demo vaardigheden) is bedoeld om je eigen vaardigheden te verbeteren. De reden daarvoor is dat je als assistent in staat moet zijn om aan de leerlingen te laten zien hoe ieder van de oefeningen in de cursussen waarbij je mag assisteren gedaan wordt. Wanneer je al een goed niveau van vaardigheden hebt, dan kan dit programma in twee dagen gedaan worden. Het is echter niet mogelijk je een betrouwbaar tijdsplan te geven, zolang we je niet in het water gezien hebben.

De kern van de cursus gaat over het lesgeven (bijlessen). Zowel aan land als in het water. Tijdens de cursus leer je technieken voor het lesgeven aan individuele leerlingen en zeer kleine groepjes (2 of 3 personen). De instructeur die verantwoordelijk is voor cursussen waarbij je in de toekomst assisteert zal je verder begeleiden om je vaardigheden in het lesgeven stap voor stap te verbeteren.

Het is aan instructeurs toegestaan om stap voor stap steeds meer taken aan assistenten te delegeren. Dit moet echter met de nodige zorg gedaan worden. Wanneer je assisteert bij een ervaren instructeur, dan heb je het voordeel dat je een mentor hebt. Je menter begeleid je bij je voorbereidingen om in de toekost zelf instructeur te worden.

De beste manier om aan je opleiding te beginnen is het afronden van de cursus voor abstracte theorie. Je hoeft daarmee niet te wachten. Op deze pagina vind je de hulpmiddelen om onmiddelijk met de cursus te beginnen! Wanneer je vragen hebt over dit programma, aarzel dan niet om contact op te nemen met info@scuba-courses.com.