HowtoContinueEnglishScuba Guide is het eerste professonele niveau voor het sportduiken. Scuba Guides bieden diensten voor gebrevetteerde duikers aan. Duikers zijn op zoek naar zulke diensten om hun voordeel te doen met de vakkennis en vaardigheden van de Scuba Guide. Een deel van de voordelen heeft met de veiligheid te maken. Maar wat nog belangrijker is, is het comfort van logistieke ondersteuning en het profiteren van de locale kennis om zeker te zijn van een comfortabele en mooie duik.

Scuba Guides moeten een uitstekend niveau van kennis hebben over onderwerpen zoals duikuitrusting, compressoren en Nitrox installaties om problemen te herkennen en deze ter plaatse te kunnen oplossen. Ze moeten goede duikers zijn met uitstekende navigatievaardigheden en diepduikervaring om te voorkomen dat een groep lange afstanden aan de oppervlakte moet zwemmen en om een duiker terug te kunnen halen die dieper gaat dan afgesproken was. Vanwege de veiligheid moeten ze de cursussen voor redding en eerste-hulp met zuurstof afgerond hebben. Om duiken interesanter te maken moeten ze een uitstekende kennis over de duikomgeving hebben. Dat geldt in het algemeen, maar vooral ook over de actuele duikplaats.

De aspecten die hiervoor aangegeven zijn, zijn geen onderdeel van het “Guiding Divers” programma. De opleiding tot Scuba Guide vereist deelname in cursussen waarin de bovenstaande onderwerpen aan de orde komen. Het boek dat je op deze pagina kunt downloaden gaat erover hoe het gidsen van duikers werkt, hoe je met problemen omgaat en hoe je met wettelijke aansprakelijkheid omgaat.

Je instructeur zal je vragen om een ingevulde medische verklaring. In sommige regio’s kan een medische verklaring met alleen “nee” antwoorden voldoende zijn voor deelname aan de cursus. In andere gebieden dien je te beschikken over een keuringsbewijs waarop een arts zonder inperkingen verklaard dat je gezondheid je toestaat te duiken. Dit formulier moet gestempeld en ondertekend zijn.

Je begint aan de cursus door hier het boek te downloaden en het te lezen. Wanneer je de voorkeur geeft aan een boek op papier, vraag dit dan aan je instructeur. De prijs van de papierversie is €11,90. Wanneer je bij jou in de buurt geen SCUBA C&P instructeur kunt vinden, neem dan contact met ons op via info@scuba-courses.com.