Naar onze mening zou iedere duiker de opleiding tenminste tot het niveau van Scuba Safety & First Aid moeten voortzetten. In deze cursus leer je hoe je je verantwoording tegenover andere duikers gerecht kunt worden en hoe je in een noodgevan moet handelen. De cursus combineert eerste-hulp (aan land) met technieken voor het assisteren en voor redding (in het water). De cursus kan in drie dagen gedaan worden, maar het is dan wel erg intensief. De minimum leeftijd voor deelname is 12 en je moet tenminste gebrevetteerd zijn als Basic Advanced Scuba Diver of een equivalent brevet van een andere organisatie hebben.

Voor het eerste deel van de cursus is er alleen theorie. In dat deel je hoe een te laag niveau van opleiding, problemen met uitrusting en stress aan de basis kunnen staan van een opeenvolging van gebeurtenissen die tot een noodgeval voeren. Deel twee gaat over eerste-hulp en dient als voorbereiding voor de praktijksessies aan land. Het derde deel gaat over technieken voor assistentie en redding en dient als voorbereiding voor de oefeningen in het buitenwater (je instructeur mag beslissen om de oefeningen eerst in het zwembad te doen). Tussen de praktijksessies aan land en in het water kan gewisseld worden – het maakt niet echt uit waarmee je praktijkopleiding begint. Het laaste deel (en de laatste buitenwaterduik) combineert alles wat je tot op dat moment geleerd hebt. Een protocol om in een noodgeval jezelf te organiseren wordt nog toegevoegd.

Je instructeur zal je vragen om een ingevulde medische verklaring. In sommige regio’s kan een medische verklaring met alleen “nee” antwoorden voldoende zijn voor deelname aan de cursus. In andere gebieden dien je te beschikken over een keuringsbewijs waarop een arts zonder inperkingen verklaard dat je gezondheid je toestaat te duiken. Dit formulier moet gestempeld en ondertekend zijn.

Je begint aan de cursus door hier het boek te downloaden en het te lezen. Nadat je een hoofdstuk uit hebt kun je de opgedane kennis testen door een kleine test met 10 vragen te maken. Neem je antwoorden mee naar je SCUBA C&P instructeur om die te laten corrigeren. Je instructeur geeft dan uitleg over de vragen die je niet, of verkeerd, beantwoord hebt. Dit om zeker te stellen dat je kennis van duiktheorie voldoende is.

nl11 nl21 nl341
nl12 nl22 nl342

37Wanneer je de voorkeur geeft aan een boek op papier, vraag dit dan aan je instructeur. De prijs van de papierversie is €21,90. Wanneer je bij jou in de buurt geen SCUBA C&P instructeur kunt vinden, neem dan contact met ons op via info@scuba-courses.com.

Je instructeur heeft meer vragen beschikbaar wanneer je meer wilt oefenen. Als afronding van het theoriegedeelte van de cursus zul je onder toezicht van de instructeur een examen maken. De minimum score om te slagen is 80%.

Wanneer je je afvraagt wat je instructeur aan land en in het buitewater van je verwacht, dan kun je hier kijken welke vaardigheden in ieder van de sessies aan de orde komen.