Het Advanced Scuba Diver programma is de logische volgende stap voor gebrevetteerde Open Water Scuba Divers. Je kunt er daarbij voor kiezen het volledige programma te doen, of alleen het eerste deel. De theorie is in beide gevallen hetzelfde. Je kunt de cursus dus in ieder geval beginnen met het downloaden van het cursusboek en het te lezen. Het boek bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste gaat in op drijfvermogen en trim, daarna komt navigatie en dan diepduiken. Voor het deel drijfvermogen en trim zijn er een zwembadsessie en een buitenwaterduik. Voor navigatie is er een buitenwaterduik. Het praktijkdeel voor het diepduiken bestaat uit 3 buitenwaterduiken. Wanneer je alleen de eerste drie buitenwaterduiken van de cursus doet, dan kun je gebrevetteerd worden als Basic Advanced Open Scuba Diver. Wanneer je een goede voorbereiding gedaan hebt, dan kan het Basic Advanced Scuba Diver programma in twee dagen gedaan worden.

Voor het afronden van de laatste twee buitenwaterduiken is de minimum leeftijd 15 jaar. Deze duiken gaan naar een diepte tussen de 25 en 30 meter. Tijdens de eerste buitenwaterduik zal de instructeur je vertrouwd maken met de factoren die op grotere diepte een rol spelen. De laatste duik wordt door jou zelf gepland. Je presenteert dan je plan aan de instructuer, waaronder ook hoe je de navigatie denkt te gaan doen. Wanneer de instructeur het met je plan eens is, dan ga jij de duik leiden. Je laat dan zien dat je de duik precies volgens de planning kunt uitvoeren. Voor het afronden van de volledige Advanced Scuba Diver cursus moet je drie dagen rekenen. Er is een upgrade van Basic Advanced Scuba Diver naar Advanced Scuba Diver beschikbaar.

Je instructeur zal je vragen om een ingevulde medische verklaring. In sommige regio’s kan een medische verklaring met alleen “nee” antwoorden voldoende zijn voor deelname aan de cursus. In andere gebieden dien je te beschikken over een keuringsbewijs waarop een arts zonder inperkingen verklaard dat je gezondheid je toestaat te duiken. Dit formulier moet gestempeld en ondertekend zijn.

Nadat je een hoofdstuk uit hebt kun je de opgedane kennis testen door een kleine test met 10 vragen te maken. Neem je antwoorden mee naar je SCUBA C&P instructeur om die te laten corrigeren. Je instructeur geeft dan uitleg over de vragen die je niet, of verkeerd, beantwoord hebt. Dit om zeker te stellen dat je kennis van duiktheorie voldoende is.

nl11 nl21 nl31
nl12 nl22 nl32

37Wanneer je de voorkeur geeft aan een boek op papier, vraag dit dan aan je instructeur. De prijs van de papierversie is €10,90. Wanneer je bij jou in de buurt geen SCUBA C&P instructeur kunt vinden, neem dan contact met ons op via info@scuba-courses.com.

Je instructeur heeft meer vragen beschikbaar wanneer je meer wilt oefenen. Als afronding van het theoriegedeelte van de cursus zul je onder toezicht van de instructeur een examen maken. De minimum score om te slagen is 80%.

Wanneer je je afvraagt wat je instructeur in het zwembad en in het buitewater van je verwacht, dan kun je hier kijken welke vaardigheden in ieder van de sessies aan de orde komen.

Na afronding van de Basic Advanced Scuba Diver cursus onderteken je een verklaring dat je je ervan bewust bent dat je maximale diepte 20 meter is en dat je alleen autonoom bent in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de omstandigheden waarmee je tijdens een cursus (of daarbuiten) ervaring hebt opgedaan. Basic Advanced Scuba Divers hoeven zijn niet meer te beperken tot duikplaatsen waar de bodem een ongewenste afdaling naar grotere diepte onmogelijk maakt.

Advanced Scuba Divers ondertekenen een vergelijkbare verklaring, maar hun maximale diepte is 30 meter. Dit onder de voorwaarde dat ze een duikervaring van tenminste 20 duiken hebben. Totdat ze aan die ervaringsvereiste voldoen dienen Advanced Scuba Divers op duiken tussen 20 en 30 meter door een professional begeleid te worden.